Paketimi i Produkteve u referohet kartonëve, kutive, çantave, flluskave, futjeve, afisheve dhe etiketave etj.
Paketimi i Produkteve mund të sigurojë mbrojtje të përshtatshme për të parandaluar dëmtimin e produkteve gjatë procesit të transportit, magazinimit dhe shitjes.
Përveç funksionit të mbrojtjes, paketimi i produktit gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në dekorimin e produktit, promovimin e markës, takimin me nevojat estetike të klientëve dhe kërkesat psikologjike përfundimisht përshpejtojnë progresin e shitjeve.

Paketimi i produktit është përvoja vizuale e produktit; Folësi i veçorive të produktit; Paraqitja e imazhit dhe pozicionimit të korporatave.
Paketimi i produktit i modeluar mirë është një mënyrë e rëndësishme për të fituar fitim për një ndërmarrje. Një pozicionim i saktë strategjik dhe në përputhje me modelin e paketimit të psikologjisë së klientit mund të ndihmojë ndërmarrjen të dallohet në një grup të markave të konkurrentëve dhe të fitojë një reputacion të mirë.
Ligjet e DuPont tregojnë se 63% e konsumatorëve morën vendimet e tyre për blerje vetëm në përputhje me paketimin e produktit. Për shkak të kësaj, ekonomia e tregut në ditët e sotme shpesh quhet edhe ekonomi e vëmendjes. Vetëm marka dhe paketimi tërheqës mund të njihet dhe pranohet nga konsumatori dhe të shndërrohet në shitje.
Prandaj, të gjitha ndërmarrjet duhet t'i kushtojnë një vëmendje të lartë funksionit të paketimit në markë.
Çdo produkt ka paketimin e tij unik, dhe markat kryesore madje nuk kursejnë para në hartimin e paketimit perfekt për mallrat e tij.
Me sa duket, paketimi është mjaft i rëndësishëm për produktet:

Paketimi është një lloj fuqie shitjesh.
Sot, Tregu është i mbushur me produkte të ndryshme, vëmendja e secilit produkt është shumë e shkurtër dhe paketimi duhet ta kapë dhe kuptojë konsumatorin kur ata hedhin një vështrim në raftet. Vetëm paketimi që ka përdorur në mënyrë gjithëpërfshirëse Modelin, Ngjyrën, Formën, Materialin për të përfaqësuar informacionin e Produktit, Markës dhe Konceptit dhe Kulturës së Kompanisë, mund të tërheq klientin dhe t'i japë klientit një përshtypje të mirë të produktit dhe markës, pastaj të çojë në veprim të blerjes .
Paketimi është fuqia e shitjes që merr përgjegjësinë kryesore të tërheqjes së konsumatorëve.

Paketimi është një lloj fuqie identifikimi.
Kur paketimi tërheq me sukses konsumatorin dhe kap vëmendjen e tij, paketimi atëherë duhet të ketë funksionin për të përcjellë specifikimet dhe veçoritë e produktit.
Paketimi i produktit kërkon jo vetëm një pamje luksoze të modeluar mirë, por gjithashtu mund të flasë për produktin.
Performanca e tregut të produktit varet nga sa e mirë paketimi paraqet tiparet e produktit dhe informacionin e detajuar.

Paketimi është një lloj fuqie marke.
Paketimi ka funksionin e marketingut dhe markës. Kjo do të thotë, paketimi mund të tregojë informacionin e markës; ndërtoni identifikimin e markës dhe lëreni konsumatorin të kuptojë emrin e markës, pronën e markës, kështu krijoni një imazh të markës.
Në arkitekturën e markës, paketimi gjithashtu mund të trajtohet si një nga burimet e Imazhit të Markës.
Paketimi si një paraqitje thelbësore e jashtme e produktit, ajo mban përgjegjësinë për ndjenjën që një ndërmarrje dëshiron t'i japë konsumatorit.
Paketimi është një rol kryesor në diferencimin e produktit. Mund të krijojë tiparin e markës dhe nga kjo konsumatorët tërhiqen dhe shitjet bëhen.

Paketimi është një lloj fuqie kulturore.
Zemra e paketimit jo vetëm që qëndron në pamjen dhe tiparin e jashtëm, por gjithashtu ndërtohet nga shkrirja e karakterit individual dhe karakterit të dashur.
Paketimi mund të tregojë produktin dhe kulturën e ndërmarrjes në mënyrë efektive

Paketimi është një lloj i afinitetit.
Paketimi i Produkteve është i orientuar drejt Konsumatorit, ai mund të plotësojë kërkesat e ndryshme të konsumatorit, ndërkohë u sjell energji afiniteti konsumatorëve.
Në përgjithësi, paketimi është i pajisur me gjithnjë e më shumë funksione.
Paketimi luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në marketing dhe markë.


Koha e postimit: nëntor-20-2020